Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ostrovačice

Římskokatolická farnost Ostrovačice
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
náměstí Viléma Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice 45

Tel.: 546 427 392

e-mail: ostrovacice@dieceze.cz

WWW: http://www.orik.cz

IČO: 65265793

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křitele + Václava (GPS)
kostel filiální sv. Petra a Pavla (Říčany u Brna) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Ostrovačice
Říčany
Významné dny farnosti:
6. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské