Biskupství brněnské

Detail farnosti

Stálky

Římskokatolická farnost Stálky
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 06 Stálky 3

Tel.: 515 296 384

e-mail: stalky@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 65841344

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple sv. Jana + Pavla (Podhradí nad Dyjí)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Podhradí nad Dyjí
Stálky
Významné dny farnosti:
24. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské