Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vysoké Studnice

Římskokatolická farnost Vysoké Studnice
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 21 Vysoké Studnice 34

Tel.: 567 219 380

e-mail: vysokestudnice@dieceze.cz

IČO: 65803761

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kostel filiální sv. Jana + Pavla (Kozlov u Jihlavy) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kozlov
Věžnice
Vysoké Studnice
Významné dny farnosti:
27. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
12. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské