Biskupství brněnské

Detail farnosti

Želešice

Římskokatolická farnost Želešice
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Farní 138, 664 43 Želešice

Tel.: 604 345 370

e-mail: zelesice@dieceze.cz

IČO: 65264070

Kostely a kaple
kostel farní Neposkvrněného početí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Želešice
Významné dny farnosti:
15. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
23. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské