Biskupství brněnské

Detail farnosti

Starovičky

Římskokatolická farnost Starovičky
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 68 Starovičky 106

Tel.: 723 529 476

e-mail: starovicky@dieceze.cz

IČO: 65806247

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kateřiny (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Starovičky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Starovičky  
27. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské