Biskupství brněnské

Detail farnosti

Starovičky

Římskokatolická farnost Starovičky
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
693 01 Starovičky 106

Tel.: 723 529 476

e-mail: starovicky@dieceze.cz

IČO: 65806247

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kateřiny (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Starovičky
Významné dny farnosti:
20. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské