Biskupství brněnské

Detail farnosti

Studená

Římskokatolická farnost Studená
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
nám. Sv. J. Nepomuckého 52, 378 56 Studená

Tel.: 566 466 051

e-mail: studena@dieceze.cz

WWW: http://farnoststudena.estranky.cz

IČO: 60818727

Kostely a kaple
kostel farní sv. Prokopa (GPS)
kaple Navštívení Panny Marie (Horní Bolíkov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Domašín
Horní Bolíkov
Horní Němčice
Horní Pole
Jilem
Skrýchov
Studená
Významné dny farnosti:
10. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
23. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské