Biskupství brněnské

Detail farnosti

Židlochovice

Římskokatolická farnost Židlochovice
v děkanství šlapanickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Legionářská 91, 667 01 Židlochovice

Tel.: 731 607 034

e-mail: zidlochovice@dieceze.cz

IČO: 65264703

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kostel filiální Panny Marie Královny (Hrušovany u Brna) (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Unkovice) (GPS)
kostel filiální sv. Vavřince (Vojkovice u Židlochovic) (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Židlochovice)
kaple Panny Marie Bolestné (Židlochovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hrušovany u Brna
Unkovice
Vojkovice
Židlochovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Židlochovice  
4. října

© 2000-2024, Biskupství brněnské