Biskupství brněnské

Detail farnosti

Zaječí

Římskokatolická farnost Zaječí
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Hlavní 1, 691 05 Zaječí

Tel.: 519 346 234

e-mail: zajeci@dieceze.cz

IČO: 64520625

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple (Zaječí)
kaple (Zaječí)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Zaječí
Významné dny farnosti:
13. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské