Biskupství brněnské

Detail farnosti

Starovice

Římskokatolická farnost Starovice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
693 01 Starovice 131

Tel.: 723 529 476

e-mail: starovice@dieceze.cz

IČO: 63434121

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Starovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Starovice
Významné dny farnosti:
9. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské