Biskupství brněnské

Detail farnosti

Starovice

Římskokatolická farnost Starovice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
693 01 Starovice 131

Tel.: 723 529 476

e-mail: starovice@dieceze.cz

IČO: 63434121

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Starovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Starovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Starovice  
20. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské