Biskupství brněnské

Detail farnosti

Želetava

Římskokatolická farnost Želetava
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
Pražská 153, 675 26 Želetava

Tel.: 774 053 855

e-mail: zeletava@dieceze.cz

IČO: 64269345

Kostely a kaple
kostel farní sv. Michaela archanděla (GPS)
kaple sv. Antonína Paduánského (Horky u Želetavy)
kaple (Lesná u Želetavy)
kaple sv. Kateřiny (Želetava)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bítovánky
Horky
Lesná
Šašovice
Želetava
Významné dny farnosti:
29. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. května  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské