Biskupství brněnské

Detail farnosti

Stařeč

Římskokatolická farnost Stařeč
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
Horní 4, 675 22 Stařeč

Tel.: 564 034 454

e-mail: starec@dieceze.cz

IČO: 64270033

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)
kostel filiální sv. Petra (Krahulov) (GPS)
kaple Panny Marie (Kracovice)
kaple Panny Marie (Mastník)
kaple Svaté Rodiny (Stařeč)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čechočovice
Kracovice
Krahulov
Mastník
Stařeč
Významné dny farnosti:
14. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské