Biskupství brněnské

Detail farnosti

Radešínská Svratka

Římskokatolická farnost Radešínská Svratka
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 33 Radešínská Svratka 11

Tel.: 739 354 183

e-mail: radesinskasvratka@dieceze.cz

WWW: http://www.pallotini-pastorace.cz

IČO: 48898783

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Anny (Nová Ves u Nového Města na Moravě)
kaple Svaté Rodiny (Řečice nad Bobrůvkou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nová Ves u Nového Města nM
Radešínská Svratka
Řečice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Radešínská Svratka  
23. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské