Biskupství brněnské

Detail farnosti

Žatčany

Římskokatolická farnost Žatčany
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
664 53 Žatčany 29

Tel.: 544 224 215

e-mail: zatcany@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostujezdubrna.cz

IČO: 65266226

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kaple sv. Maří Magdalény (Žatčany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Žatčany
Významné dny farnosti:
9. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
v listopadu  Adorační den  NE Krista Krále 

© 2000-2019, Biskupství brněnské