Biskupství brněnské

Detail farnosti

Sloup v Moravském krasu

Římskokatolická farnost Sloup v Moravském krasu
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
679 13 Sloup 5

Tel.: 516 435 374

e-mail: sloup@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostsloup.cz

IČO: 65337191

Kostely a kaple
kostel farní Panny Marie Bolestné (GPS)
kostel filiální sv. Mikuláše (Němčice) (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Sloup v Moravském krasu)
kaple sv. Václava + Anežky České (Šošůvka)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Němčice
Ostrov u Macochy (část?)
Sloup
Šošůvka
Vavřinec
Významné dny farnosti:
18. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské