Biskupství brněnské

Detail farnosti

Stonařov

Římskokatolická farnost Stonařov
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 33 Stonařov 83

Tel.: 567 319 123

e-mail: stonarov@dieceze.cz

IČO: 63438763

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple (Stonařov)
kaple Nejsvětější Trojice (Stonařov)
kaple Nejsvětější Trojice (Suchá u Jihlavy)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Otín
Prostředkovice
Sokolíčko
Stonařov
Suchá
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Stonařov  
6. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské