Biskupství brněnské

Detail farnosti

Stonařov

Římskokatolická farnost Stonařov
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 33 Stonařov 83

Tel.: 567 319 123

e-mail: stonarov@dieceze.cz

IČO: 63438763

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Stonařov)
kaple (Stonařov)
kaple Nejsvětější Trojice (Suchá u Jihlavy)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Otín
Prostředkovice
Sokolíčko
Stonařov
Suchá
Významné dny farnosti:
12. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské