Biskupství brněnské

Detail farnosti

Trstěnice u Moravského Krumlova

Římskokatolická farnost Trstěnice u Moravského Krumlova
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 71 Trstěnice 24

Tel.: 515 333 238

e-mail: trstenice@dieceze.cz

IČO: 49440608

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kostel filiální sv. Anny (Morašice) (GPS)
kaple sv. Gorazda (Džbánice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Džbánice
Morašice
Trstěnice
Významné dny farnosti:
6. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské