Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rostěnice

Římskokatolická farnost Rostěnice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Bohdalice 110, 683 41 Bohdalice-Pavlovice

Tel.: 731 402 643

e-mail: rostenice@dieceze.cz

WWW: http://www.spolem.cz

IČO: 61729779

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje (GPS)
kaple sv. Bartoloměje (Zvonovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Rostěnice-Zvonovice
Zvonovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Rostěnice  
5. srpna

© 2000-2024, Biskupství brněnské