Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rozseč u Třešti

Římskokatolická farnost Rozseč u Třešti
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
588 66 Rozseč 7

Tel.: 567 318 110

e-mail: rozsec@dieceze.cz

IČO: 63438810

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětějšího Srdce Páně (GPS)
kaple (Rozseč u Třešti)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Rozseč
Svojkovice
Zdeňkov
Významné dny farnosti:
29. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. května  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské