Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ratíškovice

Římskokatolická farnost Ratíškovice
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
Vítězná 229, 696 02 Ratíškovice

Tel.: 518 367 222

e-mail: ratiskovice@dieceze.cz

IČO: 65744420

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Ratíškovice
Významné dny farnosti:
1. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské