Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rouchovany

Římskokatolická farnost Rouchovany
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 57 Rouchovany 32

Tel.: 731 402 613

e-mail: rouchovany@dieceze.cz

IČO: 64268438

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple (Heřmanice u Rouchovan)
kaple (Lipňany u Skryjí)
kaple sv. Petra a Pavla (Přešovice)
kaple (Skryje nad Jihlavou)
kaple (Šemíkovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Boříkovice
Heřmanice [zanikla 1975]
Lipňany [zanikla 1975]
Nové Dvory
Přešovice
Rouchovany
Skryje [zanikla 1975]
Šemíkovice
Významné dny farnosti:
11. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské