Biskupství brněnské

Detail farnosti

Strachotice

Římskokatolická farnost Strachotice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 28 Slup 43

Tel.: 731 402 650

e-mail: strachotice@dieceze.cz

IČO: 49440527

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Micmanice (část?)
Strachotice
Významné dny farnosti:
3. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské