Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rakvice

Římskokatolická farnost Rakvice
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 160, 691 03 Rakvice

Tel.: 608 250 229

e-mail: rakvice@dieceze.cz

IČO: 64520609

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kostel filiální sv. Markéty (Přítluky) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nové Mlýny
Přítluky
Rakvice
Významné dny farnosti:
10. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské