Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rudíkov

Římskokatolická farnost Rudíkov
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 05 Rudíkov 1

Tel.: 736 523 664

e-mail: rudikov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostrudikov.cz

IČO: 64268764

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Hroznatín)
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Oslavička)
kaple (Přeckov)
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Vlčatín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Batouchovice
Bochovice (část?)
Hroznatín
Nový Telečkov
Oslavička
Přeckov
Rudíkov
Vlčatín
Významné dny farnosti:
26. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. května  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské