Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rozsochy

Římskokatolická farnost Rozsochy
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 57 Rozsochy 22

Tel.: 777 281 476

e-mail: rozsochy@dieceze.cz

IČO: 67008500

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Albrechtice u Rozsoch)
kaple sv. Václava (Kundratice u Rozsoch)
kaple Nejsvětějšího Srdce Páně (Rovné)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Albrechtice
Divišov
Kundratice
Rovné
Rozsochy
Vojetín
Významné dny farnosti:
26. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské