Biskupství brněnské

Detail farnosti

Radkovice u Hrotovic

Římskokatolická farnost Radkovice u Hrotovic
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 59 Radkovice u Hrotovic 35

Tel.: 736 523 628

e-mail: radkovice@dieceze.cz

IČO: 67006124

Kostely a kaple
kostel farní sv. 14 Pomocníků (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Radkovice u Hrotovic
Významné dny farnosti:
7. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. března  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské