Biskupství brněnské

Detail farnosti

Růžená

Římskokatolická farnost Růžená
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
589 01 Růžená 38

Tel.: 567 224 397

e-mail: ruzena@dieceze.cz

IČO: 63442949

Kostely a kaple
kostel farní sv. Maří Magdalény (GPS)
kaple Povýšení sv. Kříže (Lovětín u Třešti)
kaple sv. Antonína Paduánského (Třeštice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lovětín
Růžená
Třeštice
Významné dny farnosti:
6. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
26. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské