Biskupství brněnské

Detail farnosti

Růžená

Římskokatolická farnost Růžená
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
589 01 Růžená 38

Tel.: 732 593 060

e-mail: ruzena@dieceze.cz

WWW: http://www.tre-fa.cz

IČO: 63442949

Kostely a kaple
kostel farní sv. Maří Magdalény (GPS)
kaple Povýšení sv. Kříže (Lovětín u Třešti)
kaple sv. Antonína Paduánského (Třeštice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lovětín
Růžená
Třeštice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Růžená  
26. dubna

© 2000-2024, Biskupství brněnské