Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ruda

Římskokatolická farnost Ruda
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
594 01 Ruda 45

Tel.: 566 536 338

e-mail: ruda@dieceze.cz

IČO: 70930201

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Březejc)
kaple Panny Marie (Jabloňov u Velkého Meziříčí)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Březejc
Jabloňov
Ruda
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Ruda  
27. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské