Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ruda

Římskokatolická farnost Ruda
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
594 01 Ruda 45

Tel.: 566 536 338

e-mail: ruda@dieceze.cz

IČO: 70930201

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Březejc)
kaple Panny Marie (Jabloňov u Velkého Meziříčí)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Březejc
Jabloňov
Ruda
Významné dny farnosti:
13. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. května  Adorační den  a/nebo NE po 5.4. 

© 2000-2019, Biskupství brněnské