Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rančířov u Jihlavy

Římskokatolická farnost Rančířov u Jihlavy
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
Lazebnická 1, 586 01 Jihlava

Tel.: 567 303 142

e-mail: rancirovujihlavy@dieceze.cz

IČO: 63438658

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Floriána (Čížov u Jihlavy)
kaple Svaté Rodiny (Hosov)
kaple Nejsvětější Trojice (Pístov u Jihlavy)
kaple Panny Marie (Rosice u Cerekvičky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Cerekvička-Rosice [Rosice]
Čížov
Hosov
Pístov
Rančířov
Rosice
Významné dny farnosti:
18. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
5. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské