Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rančířov u Jihlavy

Římskokatolická farnost Rančířov u Jihlavy
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
Lazebnická 1, 586 01 Jihlava

Tel.: 567 303 142

e-mail: rancirovujihlavy@dieceze.cz

IČO: 63438658

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Floriána (Čížov u Jihlavy)
kaple Svaté Rodiny (Hosov)
kaple Nejsvětější Trojice (Pístov u Jihlavy)
kaple Panny Marie (Rosice u Cerekvičky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Cerekvička-Rosice [Rosice]
Čížov
Hosov
Pístov
Rančířov
Rosice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Rančířov u Jihlavy  neděle mezi 5. 9. a 11. 9.

© 2000-2024, Biskupství brněnské