Biskupství brněnské

Detail farnosti

Břeclav-Poštorná

Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Hlavní 1, 691 41 Břeclav, Poštorná

Tel.: 605 223 686

e-mail: breclav-postorna@dieceze.cz

WWW: http://farnost.postorna.cz

IČO: 64520269

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Břeclav
Břeclav-Charvatská N.Ves
Břeclav-Poštorná
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Břeclav-Poštorná  
4. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské