Biskupství brněnské

Detail farnosti

Břeclav-Poštorná

Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Hlavní 1, 691 41 Břeclav-Poštorná

Tel.: 605 223 686

e-mail: breclav-postorna@dieceze.cz

WWW: http://farnost.postorna.cz

IČO: 64520269

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Břeclav
Břeclav-Charvatská N.Ves
Břeclav-Poštorná
Významné dny farnosti:
6. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. května  Adorační den  a/nebo 1.NE v květnu (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské