Biskupství brněnské

Detail farnosti

Práče

Římskokatolická farnost Práče
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 61 Prosiměřice 93

Tel.: 731 402 652

e-mail: praceuznojma@dieceze.cz

IČO: 70897166

Kostely a kaple
kostel farní Neposkvrněného početí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Práče
Významné dny farnosti:
24. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
31. května  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské