Biskupství brněnské

Detail farnosti

Práče

Římskokatolická farnost Práče
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 61 Prosiměřice 93

Tel.: 604 712 015

e-mail: praceuznojma@dieceze.cz

IČO: 70897166

Kostely a kaple
kostel farní Neposkvrněného početí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Práče
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Práče  
31. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské