Biskupství brněnské

Detail farnosti

Přísnotice

Římskokatolická farnost Přísnotice
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Za Kostelem 41, 664 63 Přísnotice

Tel.: 604 600 464

e-mail: prisnotice@dieceze.cz

IČO: 65264932

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Vavřince (Žabčice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Přísnotice
Žabčice
Významné dny farnosti:
18. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. října  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské