Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nový Přerov

Římskokatolická farnost Nový Přerov
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
nám. Svobody 2/3, 691 83 Drnholec

Tel.: 519 519 234

e-mail: novyprerov@dieceze.cz

IČO: 64520439

Kostely a kaple
kostel farní sv. Michaela archanděla (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nový Přerov
Významné dny farnosti:
9. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. března  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské