Biskupství brněnské

Detail farnosti

Popelín

Římskokatolická farnost Popelín
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
nám. Sv. J. Nepomuckého 52, 378 56 Studená

Tel.: 566 466 051

e-mail: popelin@dieceze.cz

IČO: 60818719

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple Panny Marie (Česká Olešná)
kaple Panny Marie (Česká Olešná)
kaple Panny Marie (Horní Olešná)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Česká Olešná
Horní Olešná
Popelín
Významné dny farnosti:
21. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
30. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské