Biskupství brněnské

Detail farnosti

Petrovice u Moravského Krumlova

Římskokatolická farnost Petrovice u Moravského Krumlova
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
672 01 Petrovice u Mor. Krumlova 13

Tel.: 515 322 713

e-mail: petroviceumorkrumlova@dieceze.cz

IČO: 70893055

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kaple (Dobelice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobelice
Lesonice
Petrovice
Významné dny farnosti:
30. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
8. března  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské