Biskupství brněnské

Detail farnosti

Petrovice u Moravského Krumlova

Římskokatolická farnost Petrovice u Moravského Krumlova
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
672 01 Petrovice 13

Tel.: 515 322 713

e-mail: petroviceumorkrumlova@dieceze.cz

IČO: 70893055

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kaple (Dobelice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobelice
Lesonice
Petrovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Petrovice u Moravského Krumlova  
8. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské