Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pavlov u Radostína nad Oslavou

Římskokatolická farnost Pavlov u Radostína nad Oslavou
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
594 44 Pavlov 73

Tel.: 731 139 449

e-mail: pavlovuradostina@dieceze.cz

WWW: http://farnostradostin.webnode.cz

IČO: 48898945

Kostely a kaple
kostel farní sv. Filipa a Jakuba (GPS)
kaple sv. Josefa (Znětínek)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Pavlov
Starý Telečkov
Znětínek
Významné dny farnosti:
23. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské