Biskupství brněnské

Detail farnosti

Popice u Znojma

Římskokatolická farnost Popice u Znojma
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Popice 62

Tel.: 732 586 126

e-mail: popiceuznojma@dieceze.cz

IČO: 49440471

Kostely a kaple
kostel farní sv. Zikmunda (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Popice u Znojma)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Popice u Znojma
Znojmo
Významné dny farnosti:
22. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské