Biskupství brněnské

Detail farnosti

Popice u Znojma

Římskokatolická farnost Popice u Znojma
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Popice 62

Tel.: 732 586 126

e-mail: popiceuznojma@dieceze.cz

IČO: 49440471

Kostely a kaple
kostel farní sv. Zikmunda (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Popice u Znojma)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Popice u Znojma
Znojmo
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Popice u Znojma  sobota mezi 29. 8. a 4. 8.

© 2000-2024, Biskupství brněnské