Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dlouhá Brtnice

Římskokatolická farnost Dlouhá Brtnice
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
588 34 Dlouhá Brtnice 102

Tel.: 567 318 110

e-mail: dlouhabrtnice@dieceze.cz

IČO: 63438674

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dlouhá Brtnice
Významné dny farnosti:
20. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. května  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské