Biskupství brněnské

Detail farnosti

Palupín

Římskokatolická farnost Palupín
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
nám. Sv. J. Nepomuckého 52, 378 56 Studená

Tel.: 380 123 606

e-mail: palupin@dieceze.cz

IČO: 60818735

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Zahrádky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Dvorce
Palupín
Zahrádky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Palupín  
23. dubna

© 2000-2024, Biskupství brněnské