Biskupství brněnské

Detail farnosti

Palupín

Římskokatolická farnost Palupín
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
nám. Sv. J. Nepomuckého 52, 378 56 Studená

Tel.: 566 466 051

e-mail: palupin@dieceze.cz

IČO: 60818735

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Zahrádky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Dvorce
Palupín
Zahrádky
Významné dny farnosti:
15. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
28. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské