Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bavory

Římskokatolická farnost Bavory
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 539 029 959

e-mail: bavory@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 67025927

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kateřiny Alexandrijské (GPS)
kaple (Bavory)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bavory
Významné dny farnosti:
21. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské