Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pavlice

Římskokatolická farnost Pavlice
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 56 Pavlice 6

Tel.: 603 714 433

e-mail: pavlice@dieceze.cz

IČO: 49440691

Kostely a kaple
kostel farní sv. Filipa a Jakuba (GPS)
kaple (Grešlové Mýto)
kaple sv. Stanislav (Vranovská Ves)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Grešlové Mýto
Pavlice
Vranovská Ves
Významné dny farnosti:
1. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. března  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské