Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pavlice

Římskokatolická farnost Pavlice
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 56 Pavlice 6

Tel.: 511 115 407

e-mail: pavlice@dieceze.cz

IČO: 49440691

Kostely a kaple
kostel farní sv. Filipa a Jakuba (GPS)
kaple (Grešlové Mýto)
kaple sv. Stanislav (Vranovská Ves)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Grešlové Mýto
Pavlice
Vranovská Ves
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Pavlice  
3. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské