Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bulhary

Římskokatolická farnost Bulhary
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
nám. Svobody 5, 691 42 Valtice

Tel.: 605 585 490

e-mail: bulhary@dieceze.cz

IČO: 64520633

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bulhary
Významné dny farnosti:
17. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské