Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vysoké Popovice

Římskokatolická farnost Vysoké Popovice
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
664 84 Vysoké Popovice 24

Tel.: 546 450 301

e-mail: vysokepopovice@dieceze.cz

WWW: http://vysoke-popovice-farnost.cz

IČO: 49460901

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kostel filiální sv. Václava (Lukovany) (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Lesní Jakubov)
kaple sv. Floriána + Panny Marie (Příbram na Moravě)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Rapotice)
kaple sv. Donáta (Zakřany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lesní Jakubov
Lukovany
Příbram
Rapotice
Vysoké Popovice
Zakřany
Významné dny farnosti:
18. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské