Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pavlov u Stonařova

Římskokatolická farnost Pavlov u Stonařova
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 33 Pavlov 19

Tel.: 567 319 123

e-mail: pavlovustonarova@dieceze.cz

IČO: 63438755

Kostely a kaple
kostel farní sv. Víta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bezděkov
Pavlov
Stajiště
Významné dny farnosti:
8. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. května  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské