Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pavlov u Stonařova

Římskokatolická farnost Pavlov u Stonařova
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 33 Pavlov 19

Tel.: 567 319 123

e-mail: pavlovustonarova@dieceze.cz

IČO: 63438755

Kostely a kaple
kostel farní sv. Víta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bezděkov
Pavlov
Stajiště
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Pavlov u Stonařova  
19. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské