Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pavlov u Mikulova

Římskokatolická farnost Pavlov u Mikulova
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Na Návsi 83, 692 01 Pavlov

Tel.: 539 029 959

e-mail: pavlovumikulova@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 64520650

Kostely a kaple
kostel farní sv. Barbory (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Pavlov
Významné dny farnosti:
4. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
5. dubna  Adorační den  a/nebo NE po 4.12. 

© 2000-2019, Biskupství brněnské