Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pavlov u Mikulova

Římskokatolická farnost Pavlov u Mikulova
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Na Návsi 83, 692 01 Pavlov

Tel.: 737 382 622

e-mail: pavlovumikulova@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostimikulovska.cz

IČO: 64520650

Kostely a kaple
kostel farní sv. Barbory (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Pavlov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Pavlov u Mikulova  
29. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské