Biskupství brněnské

Detail farnosti

Boleradice

Římskokatolická farnost Boleradice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 12 Boleradice 76

Tel.: 519 323 645

e-mail: boleradice@dieceze.cz

IČO: 65269225

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Rocha (Boleradice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Boleradice
Významné dny farnosti:
16. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
8. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské