Biskupství brněnské

Detail farnosti

Přibyslavice

Římskokatolická farnost Přibyslavice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
Na Návsi 32, 675 21 Přibyslavice

Tel.: 568 870 251

e-mail: pribyslavice@dieceze.cz

WWW: http://rkfpribyslavice.webnode.cz

IČO: 64269141

Kostely a kaple
kostel farní Narození Panny Marie (GPS)
kostel filiální sv. Anny (Přibyslavice nad Jihlavou) (GPS)
kaple Panny Marie (Brtnický Číchov)
kaple (Petrovice u Třebíče)
kaple Nejsvětější Trojice (Radonín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bransouze
Číchov
Nová Ves
Petrovice
Přibyslavice
Radonín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Přibyslavice  
11. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské