Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pouzdřany

Římskokatolická farnost Pouzdřany
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Školní 2, 691 25 Vranovice

Tel.: 776 522 587

e-mail: pouzdrany@dieceze.cz

IČO: 66598893

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Pouzdřany
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Pouzdřany  neděle mezi 21. 6. a 27. 6.

© 2000-2024, Biskupství brněnské