Biskupství brněnské

Detail farnosti

Pouzdřany

Římskokatolická farnost Pouzdřany
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Školní 2, 691 25 Vranovice

Tel.: 732 951 303

e-mail: pouzdrany@dieceze.cz

IČO: 66598893

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Pouzdřany
Významné dny farnosti:
25. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské