Biskupství brněnské

Detail farnosti

Popice u Hustopečí

Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Hlavní 51, 691 27 Popice

Tel.: 608 888 635

e-mail: popiceuhustopeci@dieceze.cz

IČO: 66598834

Kostely a kaple
kostel farní sv. Ondřeje (GPS)
kaple sv. Rocha a Rozálie (Popice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Popice
Významné dny farnosti:
9. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské