Biskupství brněnské

Detail farnosti

Popice u Hustopečí

Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Hlavní 51, 691 27 Popice

Tel.: 777 250 470

e-mail: popiceuhustopeci@dieceze.cz

IČO: 66598834

Kostely a kaple
kostel farní sv. Ondřeje (GPS)
kaple sv. Rocha a Rozálie (Popice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Popice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Popice u Hustopečí  
14. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské