Biskupství brněnské

Detail farnosti

Podivín

Římskokatolická farnost Podivín
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Komenského 193, 691 45 Podivín

Tel.: 608 250 229

e-mail: podivin@dieceze.cz

IČO: 64520943

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální sv. Michala (Ladná) (GPS)
kaple sv. Michala (Ladná)
kaple sv. Michala (Ladná)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Podivín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Ladná
Podivín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Podivín  
30. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské