Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ostrov nad Oslavou

Římskokatolická farnost Ostrov nad Oslavou
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
594 45 Ostrov nad Oslavou 45

Tel.: 566 678 169

e-mail: ostrovnadoslavou@dieceze.cz

IČO: 48898775

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Laštovičky
Ostrov nad Oslavou
Významné dny farnosti:
4. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské